Module quang SFP, SFP+, SFP28, QSFP, Module SFP Cisco 1G, 10G, 25G, 40G, 100G chính hãng uy tín số 1️⃣ Việt Nam

Giới thiệu ưu điểm của sản phẩm Module quang SFP Cisco

Giới thiệu ngắn gọn về các module quang SFP của Cisco, bao gồm định nghĩa của nó, các loại SFP này và giới thiệu từng loại cũng như các tính năng và lợi ích ưu điểm của nó. Bây giờ có một số module Cisco cho bạn lựa chọn, nhưng hãy chắc chắn bạn tìm đúng mô-đun chỉ dựa trên nhu cầu của bạn và đồng thời xem xét một vài yếu tố dưới đây.

Thông số kỹ thuật Module quang Cisco SFP28 25GBASE

Module Cisco 25GBASE SFP28 cung cấp cho khách hàng nhiều tùy chọn kết nối Ethernet 25 Gigabit mật độ cao và năng lượng thấp cho trung tâm dữ liệu và các ứng dụng mạng máy tính hiệu năng cao. Các Mô-đun 25G dựa trên yếu tố hình thức SFP28.

Các tính năng và lợi ích của modul Cisco 25G

 • Có thể tương tác với các giao diện 25G tương thích với IEEE khác khi áp dụng
 • Được chứng nhận và thử nghiệm trên các cổng Cisco SFP28 cho hiệu suất, chất lượng và độ tin cậy vượt trội
 • Kết nối tốc độ cao tuân thủ theo chuẩn IEEE 802.3by và IEEE 802.3cc

Mã đặt hàng SFP28

Mô tả sản phẩm module quang Cisco 25Gb

Cisco SFP-H25G-CU1M

25GBASE-CR1 Copper Cable 1-meter

Cisco SFP-H25G-CU1.5M

25GBASE-CR1 Copper Cable 1.5-meter

Cisco SFP-H25G-CU2M

25GBASE-CR1 Copper Cable 2-meter

Cisco SFP-H25G-CU2.5M

25GBASE-CR1 Copper Cable 2.5-meter

Cisco SFP-H25G-CU3M

25GBASE-CR1 Copper Cable 3-meter

Cisco SFP-H25G-CU4M

25GBASE-CR1 Copper Cable 4-meter

Cisco SFP-H25G-CU5M

25GBASE-CR1 Copper Cable 5-meter

Cisco SFP-25G-AOC1M

25GBASE-AOC Active Optical Cable 1-meter

Cisco SFP-25G-AOC2M

25GBASE-AOC Active Optical Cable 2-meter

Cisco SFP-25G-AOC3M

25GBASE-AOC Active Optical Cable 3-meter

Cisco SFP-25G-AOC4M

25GBASE-AOC Active Optical Cable 4-meter

Cisco SFP-25G-AOC5M

25GBASE-AOC Active Optical Cable 5-meter

Cisco SFP-25G-AOC7M

25GBASE-AOC Active Optical Cable 7-meter

Cisco SFP-25G-AOC10M

25GBASE-AOC Active Optical Cable 10-meter

Cisco SFP-25G-SR-S

25GBASE-SR SFP28 Module for MMF

Cisco SFP-10/25G-CSR-S

10/25GBASE-CSR SFP28 Module for MMF

Cisco SFP-10/25G-LR-S

10/25GBASE-LR SFP28 Module for SMF


Các hệ thống sử dụng sản phẩm Module quang SFP Cisco 1Gb Gigabit

Bộ chuyển đổi modul quang Gigabit có thể cắm yếu tố tiêu chuẩn nhỏ SFP Cisco, liên kết uplink các bộ chuyển mạch và bộ định tuyến của bạn khi nối mạng. Cisco SFP là thiết bị đầu vào / đầu ra có thể tráo đổi cắm vào cổng hoặc khe cắm Gigabit Ethernet. Các module quang và modul đồng có thể được sử dụng trên nhiều loại sản phẩm thiết bị mạng của Cisco và được trộn lẫn trong các kết hợp 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-EX, 1000BASE-ZX hoặc 1000BASE-BX10-D/U.

Các tính năng và lợi ích SFP module Cisco 1GBASE

 • Có thể hoán đổi nóng để tối đa hóa thời gian hoạt động và đơn giản hóa khả năng phục vụ
 • Tính linh hoạt của lựa chọn phương tiện và giao diện trên cơ sở từng cổng, do đó, bạn có thể dự toán khi bạn mua từng module quang sfp
 • Thiết kế mạnh mẽ để tăng cường độ tin cậy
 • Hỗ trợ khả năng giám sát quang kỹ thuật số (DOM)

Mô tả sản phẩm module quang sfp Cisco

Mã đặt hàng Cisco SFP

1000BASE-T standard

GLC-T

1000BASE-T standard

GLC-TE

1000BASE-ZX extended distance

GLC-ZX-SM

1000BASE-BX10-D downstream bidirectional single fiber; with DOM

GLC-BX-D

2-channel 1000BASE-BX10-D downstream bidirectional single fiber; with DOM

GLC-2BX-D

2-channel 1000BASE-BX10-D downstream bidirectional single fiber; with DOM

GLC-2BX-D-I

1000BASE-BX10-U upstream bidirectional single fiber; with DOM

GLC-BX-U

1000BASE-T NEBS 3 ESD

SFP-GE-T

1000BASE-SX short wavelength; with DOM

GLC-SX-MMD

1000BASE-LX/LH long-wavelength; with DOM

GLC-LH-SMD

1000BASE-EX long-wavelength; with DOM

GLC-EX-SMD

1000BASE-ZX extended distance; with DOM

SFP-GE-Z GLC-ZX-SMD

1000BASE-SX short wavelength; rugged

GLC-SX-MM-RGD

1000BASE-LX/LH long wavelength; rugged

GLC-LX-SM-RGD

1000BASE-ZX extended distance; rugged

GLC-ZX-SM-RGD

1000BASE-BX40-D for 40km Single-Fiber Bidirectional Applications; with DOM

GLC-BX40-D-I

1000BASE-BX40-D (Alternative) for 40km Single-Fiber Bidirectional Applications; with DOM

GLC-BX40-DA-I

1000BASE-BX40-U for 40km Single-Fiber Bidirectional Applications; with DOM

GLC-BX40-U-I

1000BASE-BX80-D for 80km Single-Fiber Bidirectional Applications; with DOM

GLC-BX80-D-I

1000BASE-BX80-U for 80km Single-Fiber Bidirectional Applications; with DOM

GLC-BX80-U-I

100/1000BASE-LX long-wavelength; with DOM

GLC-GE-DR-LX


Chọn mã sản phẩm phù hợp của sản phẩm Module quang SFP+ Cisco 10GBASE

Các modules SFP+ của Cisco 10GBASE cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn kết nối Ethernet 10 Gigabit cho trung tâm dữ liệu, tủ đấu nối hệ thống có dây doanh nghiệp và các ứng dụng vận chuyển kết nối của nhà cung cấp dịch vụ.

Các mô-đun Cisco SFP + 10G cung cấp các tính năng và lợi ích sau.

 • Hệ số dạng 10G mini SFP của ngành cho mật độ lớn nhất trên mỗi khung thiết bị
 • Thiết bị đầu vào / đầu ra có thể tráo đổi cắm không cần tắt nguồn nếu cài đặt hoặc thay thế vào cổng Ethernet SFP+ của bộ chuyển mạch Cisco
 • Hỗ trợ mô hình Trả tiền theo kiểu trả tiền của bạn để bảo vệ đầu tư và dễ dàng di chuyển công nghệ
 • Khả năng giám sát quang kỹ thuật số cho khả năng chẩn đoán mạnh mẽ
 • Khả năng tương tác quang học với các giao diện XFP 10GBASE, XENPAK 10GBASE, X2 10GBASE trên cùng một liên kết uplink
 • Tính năng nhận dạng chất lượng (ID) của Cisco cho phép nền tảng của Cisco xác định xem mô-đun SFP+ có được chứng nhận và kiểm tra bởi Cisco không

Mô tả sản phẩm module Cisco SFP+ 10GBASE

Mã đặt hàng Cisco SFP+ 10G

Cisco 10GBASE-SR SFP+ Module for MMF S-Class

SFP-10G-SR-S

Cisco 10GBASE-SR SFP+ Module for MMF

SFP-10G-SR

Cisco multirate 10GBASE-SR, 10GBASE-SW and OTU2e SFP+ Module for MMF, extended temperature range

SFP-10G-SR-X

Cisco 10GBASE-LRM SFP+ Module for MMF and SMF

SFP-10G-LRM

Cisco 10GBASE-LR SFP+ Module for SMF S-Class

SFP-10G-LR-S

Cisco 10GBASE-LR SFP+ Module for SMF

SFP-10G-LR

Cisco multirate 10GBASE-LR, 10GBASE-LW and OTU2e SFP+ Module for SMF, extended temperature range

SFP-10G-LR-X

Cisco 10GBASE-ER SFP+ Module for SMF S-Class

SFP-10G-ER-S

Cisco 10GBASE-ER SFP+ Module for SMF

SFP-10G-ER

Cisco 10GBASE-ZR SFP+ Module for SMF S-Class

SFP-10G-ZR-S

Cisco multirate 10GBASE-ZR, 10GBASE-ZW and OTU2e SFP+ Module for SMF

SFP-10G-ZR

Cisco 10GBASE-BX10-D Bidirectional for 10km

SFP-10G-BXD-I

Cisco 10GBASE-BX10-U Bidirectional for 10km

SFP-10G-BXU-I

Cisco 10GBASE-BX40-D Bidirectional for 40km

SFP-10G-BX40D-I

Cisco 10GBASE-BX40-U Bidirectional for 40km

SFP-10G-BX40U-I

10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter, passive

SFP-H10GB-CU1M

10GBASE-CU SFP+ Cable 1.5 Meter, passive

SFP-H10GB-CU1-5M

10GBASE-CU SFP+ Cable 2 Meter, Passive

SFP-H10GB-CU2M

10GBASE-CU SFP+ Cable 2.5 Meter, Passive

SFP-H10GB-CU2-5M

10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter, passive

SFP-H10GB-CU3M

10GBASE-CU SFP+ Cable 4 Meter, passive

SFP-H10GB-CU4M

10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter, passive

SFP-H10GB-CU5M

10GBASE-CU SFP+ Cable 7 Meter, active

SFP-H10GB-ACU7M

10GBASE-CU SFP+ Cable 10 Meter, active

SFP-H10GB-ACU10M

10GBASE-AOC SFP+ Cable 1 Meter

SFP-10G-AOC1M

10GBASE-AOC SFP+ Cable 2 Meter

SFP-10G-AOC2M

10GBASE-AOC SFP+ Cable 3 Meter

SFP-10G-AOC3M

10GBASE-AOC SFP+ Cable 5 Meter

SFP-10G-AOC5M

10GBASE-AOC SFP+ Cable 7 Meter

SFP-10G-AOC7M

10GBASE-AOC SFP+ Cable 10 Meter

SFP-10G-AOC10M


Chọn dòng sản phẩm Module quang SFP Cisco phù hợp nhất

Báo giá price list sản phẩm Module quang SFP Cisco chính hãng

Trước khi bạn chọn mua module Cisco SFP, bạn phải xác nhận khoảng cách truyền và bước sóng bạn cần và cả cáp quang bạn đã có. Hãy nhớ rằng, bạn phải tính đến tình hình thực tế và ngân sách của bạn nếu mua sản phẩm Cisco chính hãng orginal. Để tiết kiệm hơn, bạn có thể chọn module Cisco OEM thu phát tương thích từ Cablexa để phù hợp với tất cả các thiết bị của bạn mà không làm giảm chất lượng hoặc độ tin cậy mà chỉ với chi phí thấp hơn. Chúng tôi cung cấp nhiều modun Cisco SFP khác nhau với một ưu đãi tuyệt vời có thể là một lựa chọn tốt cho bạn.

Một số hình ảnh sản phẩm Module quang SFP Cisco đang được phân phối bởi switchcisco.vn

 

Địa chỉ cung cấp Module quang SFP Cisco chính hãng giá rẻ giao hàng tận nơi toàn quốc

Là cái tên mới trong thị trường Switch Cisco nhưng Switch Cisco vẫn khẳng định được vị thế của mình trong lòng khách hàng. Trước hết là bởi đội ngũ startup sáng lập nên công ty đều là những người có tâm, có tài, có kinh nghiệm lâu năm trong nghề đã từng không ít lần thuyết phục khách hàng khó tính nhất trong lĩnh vực này. Tiếp đó, Switch Cisco luôn đặt cốt lõi kinh doanh là “Chất lượng làm nên uy tín bền vững” nên tất cả mặt hàng tại đây cung cấp đều chính hãng, phân phối trực tiếp từ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Vì vậy, bạn có thể yên tâm khi chọn lựa hàng tốt, giá thành phải chăng trước cơn bão hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn tinh vi, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, tài chính của doanh nghiệp.

Đến với Switch Cisco, bạn sẽ được đội ngũ nhân viên chăm sóc nhiệt tình, năng nổ và tư vấn kỹ thuật chuẩn xác, khoa học về thông tin sản phẩm bạn yêu cầu. Thêm vào đó, tận dụng các tiện ích công nghệ bán hàng 4.0, các bạn cũng không cần phải mất công đến tận công ty lấy hàng hoặc đợi chờ hàng đến quá lâu mà nhờ vào đội ngũ shipper siêu hạng, thật thà, kho hàng sẵn có lên đến hàng nghìn sản phẩm. Đặc biệt, chế độ về giá và bảo hành lâu dài lên đến 24 tháng giúp bạn có thể yên tâm về chất lượng và độ bền sản phẩm module quang Cisco

Nhanh tay chọn module quang Cisco mình cần để đạt được mục tiêu phát triển doanh nghiệp cũng như sở hữu mức giá cực kỳ ưu đãi từ Switch Cisco bạn nhé!

Phân Phối Switch Cisco, Thiết bị mạng Cisco chính hãng
[ Hà Nội ] Số 1 Ngõ 86 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0344 699 886 - Hotline: 0344 699 886
[ Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ] 259/11 Cách Mạng Tháng 8, Tân Bình, HCMC
Điện thoại: 0373 699 886 - Hotline: 037 699886
Website: www.switchcisco.vn - email: info@sieuthimang.vn

Module Switch Cisco và những câu hỏi thường gặp

✓ Trả lời: Switchcisco.vn là nhà phân phối các sản phẩm thiết bị mạng chính hãng của Cisco, chuyên phân phối các sản phẩm Cisco chính hãng tại Việt Nam nên bạn hoàn toàn yên tâm về giá bán và chất lượng sản phẩm Cisco chính hãng cũng như chế độ bảo hành.
✓ Trả lời: Dải sản phẩm tồn kho phong phú đủ chủng loại, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Với chính sách giá sỉ và lẻ đều có nhiều ưu đãi.
✓ Trả lời: Sản phẩm Cisco được phân phối chính hãng đầy đủ giấy tờ CO,CQ tờ khai hải quan. Switchcisco.vn luôn tâm niệm chữ Tín quý hơn Vàng
✓ Trả lời: Đội ngũ kỹ thuật và bán hàng của chúng tôi luôn hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi tất cả các ngày trong tuần 24/7.