Bảng Cisco DNA của switch cisco 9200, 9200L, 9300, 9300L

Phần mềm Cisco DNA mở ra các trường hợp sử dụng thiết bị định tuyến, thiết bị chuyển mạch và mạng không dây ở ba cấp đăng ký: Cisco DNA Essentials, Cisco DNA Advantage và Cisco DNA Premier.

9200 Cisco DNA

C9200-DNA-A-24-3Y C9200-DNA-A-24-3Y C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License
C9200-DNA-A-48-3Y C9200-DNA-A-48-3Y C9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port, 3 Year Term License
C9200-DNA-E-24-3Y C9200-DNA-E-24-3Y C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License
C9200-DNA-E-48-3Y C9200-DNA-E-48-3Y C9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port, 3 Year Term License
C9200L-DNA-E-24-3Y C9200L-DNA-E-24-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-A-24-3Y C9200L-DNA-A-24-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-A-48-3Y C9200L-DNA-A-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license

9200L Cisco DNA

C9200L-DNA-A-24-3Y C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-A-24-5Y C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license
C9200L-DNA-A-24-7Y C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license
C9200L-DNA-A-48-3Y C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-A-48-5Y C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license
C9200L-DNA-A-48-7Y C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license
C9200L-DNA-E-24-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-E-24-5Y C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license
C9200L-DNA-E-24-7Y C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license
C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license
C9200L-DNA-E-48-5Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license
C9200L-DNA-E-48-7Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license
C9200L-DNA-P-24-7Y C9200L DNA Premier, 24-Port, 7 Year Term License
C9200L-DNA-P-48-7Y C9200L Cisco DNA Premier, 48-Port, 7 Year Term License
C9200L-DNA-P-24-3Y C9200L Cisco DNA Premier, 24-Port, 3 Year Term License
C9200L-DNA-P-24-5Y C9200L Cisco DNA Premier, 24-Port, 5 Year Term License
C9200L-DNA-P-48-3Y C9200L Cisco DNA Premier, 48-Port, 3 Year Term License
C9200L-DNA-P-48-5Y C9200L Cisco DNA Premier, 48-Port, 5 Year Term License

9300 Cisco DNA

C9300-DNA-E-24-3Y C9300-DNA-E-24-3Y C9300 DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License
C9300-DNA-E-48-3Y C9300-DNA-E-48-3Y C9300 DNA Essentials, 48-Port, 3 Year Term License
C9300-DNA-A-24-3Y C9300-DNA-A-24-3Y C9300 DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License
C9300-DNA-A-48-3Y C9300-DNA-A-48-3Y C9300 DNA Essentials, 48-Port, 3 Year Term License

9300L Cisco DNA

C9300L-DNA-P-24-3Y C9300L Cisco DNA Premier, 24-port, 3 Year Term license
C9300L-DNA-P-24-5Y C9300L Cisco DNA Premier, 24-port, 5 Year Term license
C9300L-DNA-A-48-3Y C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license
C9300L-DNA-A-24-5Y C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license
C9300L-DNA-P-48-3Y C9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 3 Year Term license
C9300L-DNA-A-48-5Y C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license
C9300L-DNA-P-48-5Y C9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 5 Year Term license
C9300L-DNA-A-24-3Y C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 1 Year Term license
C9300L-DNA-A-48-7Y C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license
C9300L-DNA-A-24-7Y C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license
C9300L-DNA-A48-10Y C9300L Cisco DNA Advantage, 48-Port, 10 Year Term License
C9300L-DNA-E-24-3Y C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license
C9300L-DNA-E-24-7Y C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license
C9300L-DNA-E-24-5Y C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license
C9300L-DNA-E-48-7Y C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license
C9300L-DNA-E-48-3Y C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license
C9300L-DNA-P-48-7Y C9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 7 Year Term license
C9300L-DNA-P-48-1Y C9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 1 Year Term license
C9300L-DNA-E-48-5Y C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license
C9300L-DNA-P-24-7Y C9300L Cisco DNA Premier, 24-port, 7 Year Term license

Switchcisco.vn - Báo giá phân phối switch Cisco chính hãng
Để tránh mua phải Cisco Kém chất lượng, Hãy mua Switch Cisco chính hãng tại nhà phân phối Cisco uy tín, để đảm bảo chất lượng sản phẩm là chính hãng.

Câu hỏi thường gặp trước khi mua sản phẩm

✓ Trả lời: Dải sản phẩm tồn kho phong phú đủ chủng loại, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Với chính sách giá sỉ và lẻ đều có nhiều ưu đãi.
✓ Trả lời: Sản phẩm Cisco được phân phối chính hãng đầy đủ giấy tờ CO,CQ tờ khai hải quan. Switchcisco.vn luôn tâm niệm chữ Tín quý hơn Vàng
✓ Trả lời: Cho dù bạn ở đâu? chúng tôi luôn sẵn sàng được phục vụ nhu cầu của bạn với chế độ giao hàng và thanh toán linh hoạt.
✓ Trả lời: Đội ngũ kỹ thuật và bán hàng của chúng tôi luôn hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi tất cả các ngày trong tuần 24/7.